Obraz przedstawia historyczną scenę zawarcia traktatu pokojowego między Polską a Turcją w Chocimiu 9 listopada 1621 roku. Akt ten zakończył trwającą od 1620 r. wojnę. Centralnym motywem dzieła jest symboliczny uścisk dłoni wielkiego wezyra Dilavera Paszy oraz Stanisława Lubomirskiego, regimentarza wojsk koronnych i litewskich w bitwie pod Chocimiem, który przejął dowództwo po zmarłym podczas niej hetmanie Janie Karolu Chodkiewiczu.

We wtorek wielkoformatowe dzieło zostało zdemontowane ze ścian Sali Rycerskiej. Następnie ostrożnie zdjęto płótno z krosna i zrolowano na wałek o średnicy 80 cm. Teraz troskliwie zajmą się nim konserwatorzy, którzy przeprowadzą m.in. badania technologiczne, oczyszczanie, retuszowanie ubytków warstw malarskich i werniksowanie. Obraz konserwowany był w roku 1969, ale tamte prace nie zostały udokumentowane.

Obecną konserwację finansuje Ambasada Turcji, a wszystkie prace prowadzone są na terenie Zamku Królewskiego.

„Pokój Chocimski” jest jednym z sześciu obrazów Bacciarellego, dekorujących Salę Rycerską. – Wykonanie ich do tej sali zlecił król Stanisław August Poniatowski swemu nadwornemu malarzowi, wybierając najbardziej jego zdaniem spektakularne sceny historyczne – mówi "Rzeczpospolitej" główny konserwator Tomasz Buźniak.- Pozostałe upamiętnione przez malarza wydarzenia, które możemy tu oglądać to Unia litewska, Hołd Pruski, Nadanie Praw Akademii Krakowskiej, Jan III Sobieski - Victoria Wiedeńska i Nadanie praw chłopom przez Zygmunta Starego. Pierwsze trzy obrazy konserwowano w latach 2014-2016 ze środków Ministerstwa Kultury. Chcielibyśmy poddać konserwacji cały komplet, więc zostały nam jeszcze dwa. Stanie się to możliwe, gdy uda się nam zgromadzić następne środki finansowe.

Za sześć miesięcy obraz wróci na swe stałe miejsce. Prace techniczne przy „Pokoju Chocimskim” będą prowadzone w Pałacu pod Blachą, a estetyczne przy warstwie malarskiej i retuszach w sali ekspozycyjnej, więc zwiedzający będą mogli je wówczas obserwować.