Wycena aktywów finansowych

Regulacje MSSF 9 są ważne szczególnie dla jednostek sektora finansowego, takich jak banki czy zakłady ubezpieczeń. Wejście w życie MSSF 9 wpłynęło również na sprawozdania innych jednostek stosujących międzynarodowe standardy. Aktywami finansowymi występującymi we wszystkich jednostkach są bowiem należności handlowe.

Publikacja: 13.12.2023 02:00

Wycena aktywów finansowych

Foto: Adobe Stock

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 Instrumenty finansowe (dalej MSSF 9, standard) określa wymogi ujawniania i wyceny aktywów finansowych, zobowiązań finansowych i niektórych kontraktów kupna lub sprzedaży niefinansowych składników majątkowych. Zastąpił on Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 Instrumenty finansowe. Ujmowanie i wycena (dalej MSR 39). Standard stosuje się w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. i później.

MSSF 9 istotnie zmienił sposób klasyfikacji aktywów finansowych i jest ściśle powiązany z klasyfikacją sposób wyceny. Rewolucyjną zmianą była również zmiana sposobu rozpoznawania utraty wartości aktywów finansowych, czyli przejście z modelu strat poniesionych na model strat oczekiwanych.

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a