Poza notowanymi instrumentami finansowymi, ustalenie wartości godziwej instrumentu finansowego wymaga najczęściej zastosowania modelu, do którego należy wprowadzić wiele zmiennych wymagających zastosowania szacunków i profesjonalnego osądu. Wycena w zamortyzowanym koszcie jest znacznie prostsza, nie wymaga skomplikowanych szacunków i można ją wykonać w arkuszu kalkulacyjnym. Można więc uznać, że możliwość wyceny w zamortyzowanym koszcie jest pewnym przywilejem, na który, jak to w rachunkowości bywa, należy zapracować spełniając wskazane w przepisach warunki.