- Senat zajmie się w pierwszym możliwym terminie ustawą o rekompensatach dla przedsiębiorców z terenów objętych stanem wyjątkowym - poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki cytowany przez Polską Agencję Prasową. Zapowiedział, że posiedzenie izby zwołał na najbliższy wtorek 21 września.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, uprawnione podmioty w części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy – czerwca, lipca i sierpnia.

Ustawa zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać przedsiębiorcom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie (agroturystyka do pięciu pokoi), pilotom wycieczek, przewodnikom turystyki, firmom gastronomicznym na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Rekompensata ma także przysługiwać przedsiębiorcom – organizatorom turystyki lub podmiotom ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także – co przyjęto w poprawce w pierwszym czytaniu po wniosku klubu KO – podmiotom zajmującym się dzierżawą i wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i turystycznego (np. rowerów, czy kajaków), które świadczą te usługi na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Czytaj więcej

Krynki (woj. podlaskie).  Tablica informująca o stanie wyjątkowym.
Sejmowa komisja daje wyższe rekompensaty za stan wyjątkowy

Sejm nie przyjął poprawek dotyczących podniesienia wysokości rekompensaty ani rozszerzenia katalogu uprawnionych do rekompensat o podmioty zajmujące się przewozem turystów, w tym transportem rekreacyjnym (np. kolejki wąskotorowe), podmioty z branży kulturalnej i rozrywkowej oraz podmioty prowadzące sprzedaż  detaliczną produktów spożywczych i pamiątek z terenów objętych stanem wyjątkowym.

Rekompensata z budżetu państwa ma przysługiwać za okres obowiązywania stanu wyjątkowego. Jeśli stan ten zostałby skrócony lub wydłużony, kwota rekompensaty ma być proporcjonalna do tego czasu.

Wnioski o rekompensatę przyjmować będą wojewodowie. Decyzje mają być wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Decyzja wojewody będzie ostateczna i prawomocna. Jeśli rekompensata miałaby przekroczyć kwotę 65 tys. zł, wojewoda obligatoryjnie przeprowadzi kontrolę. W innych przypadkach również może ją zlecić.

Przychód z tytułu rekompensaty nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ