Polska w rejestrze korporacji w USA. MSZ wyjaśnia

Polskie MSZ wyjaśniło, dlaczego w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów figuruje POLAND REPUBLIC OF.

Publikacja: 08.09.2020 11:45

Polska w rejestrze korporacji w USA. MSZ wyjaśnia

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

RPO zainteresowął się tą sprawą po skardze obywatela, który wykrył, że w rejestrze firm EDGAR prowadzonym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission, strona sec.gov) znajduje się podmiot o nazwie: "POLAND REPUBLIC OF", którego logo jest tożsame z godłem Polski. Jak napisał skarżący, opis i dalsze informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało Polskę jako korporację (firmę). Obywatel zauważył, że zgodnie z Konstytucją RP, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

RPO przekazał skargę Ministrowi Spraw Zagranicznych z prośbą o jej rozpatrzenie (pisaliśmy o tym w lutym br.). Teraz publikuje odpowiedź Macieja Langa, podsekretarza stanu w MSZ. Wynika z niej, że rejestracja  nie nadaje Polsce charakteru firmy.

"Uprzejmie informuję, że dokumentacja znajdująca się na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (U.S. Securities Exchange Commission, „SEC") to dokumentacja złożona przez Ministra Finansów, związana z emisją polskich obligacji przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim.

Zarejestrowanie stosownej dokumentacji w SEC jest warunkiem emitowania obligacji na rynku amerykańskim. Wynika to z amerykańskiej ustawy Securities Act z 1933 roku. Ostatnia emisja obligacji Skarbu Państwa na rynku amerykańskim miała miejsce w 2016 roku. Dalszych informacji nt. funkcjonowania systemu EDGAR, jeśli są konieczne, może udzielić Ministerstwo Finansów.

Zdaniem MSZ, rejestracja w systemie EDGAR nie ma prawnomiędzynarodowych konsekwencji dla statusu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności nie nadaje Polsce charakteru firmy. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej określają zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powoływania się przez skarżącego na naruszenie praw obywatelskich, ocena zasadności skargi nie leży w kompetencjach MSZ." - czytamy w odpowiedzi MSZ.

RPO zainteresowął się tą sprawą po skardze obywatela, który wykrył, że w rejestrze firm EDGAR prowadzonym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission, strona sec.gov) znajduje się podmiot o nazwie: "POLAND REPUBLIC OF", którego logo jest tożsame z godłem Polski. Jak napisał skarżący, opis i dalsze informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało Polskę jako korporację (firmę). Obywatel zauważył, że zgodnie z Konstytucją RP, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt