Wielkimi krokami zbliżają się kontrole wykorzystania pomocy. Zapowiada je już także PFR.

Przedsiębiorcy uzyskali od państwa wsparcie w związku z epidemią COVID-19 na rekordowym poziomie. Miało ono charakter zarówno pośredni, w postaci zwolnień (pełnych oraz częściowych) z obciążeń publicznoprawnych, jak również bezpośredniego transferu środków pieniężnych. Kluczowe dla przyszłych rozliczeń będą zatem obecnie podejmowane działania kontrolne i ich skutki. Już teraz należy prawidłowo zadbać o swoje rozliczenia, tak aby w przyszłości nie mieć problemów z kwestionowaniem przyznanej pomocy i by nie być zmuszonym do zwrotu środków. Ze względu na mnogość rozwiązań pomocowych, nie sposób scharakteryzować wszelkich problemów związanych z rozliczaniem uzyskanego wsparcia, jednak należy mieć ich świadomość.