Bartosz Rodak

Naruszenie dóbr osobistych spółki w internecie – jak bronić się przed atakiem?

Internet jest potężnym narzędziem, a zasięg jego oddziaływania jest niewyobrażalny. Jeden wpis w mediach społecznościowych może objąć swoim zasięgiem cały świat i doprowadzić do poważnych wahań na giełdzie. Jak spółki mogą się bronić przed naruszeniem dóbr osobistych w internecie?

Estoński CIT: problematyczne rozliczenia pomiędzy spółką a jej wspólnikami

Wynagrodzenia wypłacane wspólnikom, inne niż dywidenda, np. za świadczone usługi, wykonywaną pracę, zrealizowane zlecenie lub pełnienie funkcji w ramach powołania jest obarczone ryzykiem podatkowym, które dotyczy wyłącznie spółki korzystającej z estońskiego CIT.

Kontrakt managerski w 2024 roku. Czy to dobre rozwiązanie?

Kontrakt managerski nie daje zbyt dużych profitów jeśli chodzi o kwestie podatkowe, a jego nieprzemyślana konstrukcja może powodować, że ryzyko w podatku dochodowym i VAT wzrośnie.

Zainwestuj w estoński CIT i zaoszczędź

Estoński CIT oznacza istotne oszczędności podatkowe. Decyzja o skorzystaniu z tego rodzaju opodatkowania podejmowana jest przede wszystkim ze względu na rozliczenia z fiskusem, jednak ma także wymiar biznesowy.

Jakie kwestie w umowach sponsoringowych są niebezpieczne

W umowach sponsoringowych ważne miejsce zajmują postanowienia dotyczące ochrony renomy sponsora. Równie ważne są regulacje dotyczące praw autorskich do utworów powstałych w czasie takiej współpracy.

Jaka forma współpracy z firmą najkorzystniejsza dla managera?

Najistotniejszą kwestią, jaką rozstrzygnąć musi manager jest to, na podstawie jakiej umowy będzie związany z firmą. Może być to umowa o pracę, kontrakt managerski, umowa B2B, ewentualnie powołanie, gdy umowa nie jest konieczna. Z każdą z nich wiąże się ryzyko oraz określone obowiązki.

Fundacja rodzinna to korzystne rozliczenia również w PIT

Wchodzące dziś w życie przepisy o fundacji rodzinnej zawierają zachęty podatkowe, które mogą skłaniać polskich przedsiębiorców do korzystania z tej formy prowadzenia firmy rodzinnej i pozostawienia w niej majątku.

Bartosz Rodak: Wiele opcji prowadzenia działalności dla fundacji rodzinnej

Większość form uzyskiwania przychodów jest dla fundacji otwarta. Dzięki temu planowanie sukcesyjne pozwala na istotną dywersyfikację ewentualnych ryzyk.

Fundacja rodzinna tuż-tuż. Jakie zmiany w podatkach

W większości sytuacji fundacja rodzinna nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Także wkłady wnoszone do niej jako mienie w celu pokrycia funduszu założycielskiego będą po jej stronie neutralne w CIT.

Ulga „Pałacyk+” zostanie ograniczona

Jeśli podatnik planuje zakup zabytku i chciałby skorzystać z ulgi, to powinien przeprowadzić transakcję jeszcze w tym roku. Od stycznia zmienią się także zasady rozliczeń w przypadku prac remontowych, konserwatorskich i robót budowlanych.