Kluczowym punktem wyjścia do interpretacji przepisów dotyczących monitoringu pracy zdalnej jest odróżnienie pracy zdalnej od telepracy. Obie formy, mimo szeregu podobieństw, nie mogą stać się synonimami, zwłaszcza z prawnego punktu widzenia.

Nie tylko przy komputerze