Umowa o dzieło dopuszczalna w każdej branży

Nie ma przeciwwskazań, aby z osobą prowadzącą działalność gospodarczą podpisać umowę o dzieło. Ważne są natomiast czynności, które mają być wykonane na jej podstawie.

Aktualizacja: 13.08.2017 11:29 Publikacja: 12.08.2017 16:27

Umowa o dzieło dopuszczalna w każdej branży

Foto: Fotolia.com

- Polska firma dostała zlecenie w Niemczech na wykonanie robót w branży elektrycznej. Czy może wziąć do realizacji tego zadania osoby będące na działalności gospodarczej w Polsce, podpisując z nimi umowę o dzieło? – pyta czytelnik.

Co do zasady żaden z przepisów prawa nie zabrania zawierania umów o dzieło z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Polskie firmy korzystają z takiej formy współpracy. Jednak budzi ona coraz liczniejsze zastrzeżenia organów polskich i niemieckich. W ostatnim okresie wzrosła liczba kontroli prowadzonych przed odpowiednie organy, które sprawdzają, czy taka forma współpracy nie prowadzi do obejścia przepisów prawa pracy.

Konkretny wynik

Organy w szczególności weryfikują, czy umowa faktycznie jest umową o dzieło. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający – do zapłaty wynagrodzenia. Oznaczenie przez strony dzieła w umowie powinno nastąpić w sposób nie budzący wątpliwości. W przypadku umowy o dzieło niezbędne jest, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia.

Indywidualna ocena

Organy mogą kwestionować zawarcie umowy o dzieło w przypadku wykonywania robót elektrycznych jako obchodzenie przepisów prawa pracy. Mogą wskazywać, iż wykonywanie tych robót nie jest dziełem. Każdy przypadek musi być oceniony indywidualnie. Dlatego też nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy faktycznie w tym przypadku przedsiębiorcy mogą zawrzeć umowę o dzieło.

Treść umowy nie jest znana, zaś stan faktyczny jest zbyt ogólny. Nie wiadomo również, jak będzie przebiegać ewentualna współpraca stron oraz na czym ma ona polegać. Dlatego przed podpisaniem umowy warto skonsultować jej treść z prawnikiem. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów związanych z jej zawarciem.

Dotkliwe konsekwencje

Należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane z zawarciem umowy o dzieło, która w przyszłości może zostać zakwalifikowana jako umowa mająca na celu obejście przepisów prawa pracy. Poniżej jedynie przykładowe niebezpieczeństwa.

Po pierwsze, umowę o dzieło może zakwestionować w przyszłości Państwowa Inspekcja Pracy, jak również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Przykładowo samozatrudniony może domagać się przed sądem ustalenia, że łącząca go z firmą umowa o dzieło to faktycznie umowa o pracę. Również PIP może wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, gdy uzna, że samozatrudnienie jest pozorne. W konsekwencji sąd może uznać, że samozatrudniony w rzeczywistości był pracownikiem. Polska firma, która otrzymała zlecenie w Niemczech, będzie musiała ponieść tego konsekwencje, w szczególności zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia takiej osoby za pięć lat wstecz, a także udzielić jej skumulowanego z trzech lat płatnego urlopu wypoczynkowego (lub zapłacić ekwiwalent).

Po drugie, uznanie samozatrudnienia za fikcyjne może spowodować, że w odniesieniu do takiej osoby znajdą zastosowanie przepisy niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Sankcje związane z nieprzestrzeganiem tej ustawy regulują przepisy prawa niemieckiego.

Ponadto, zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Wobec powyższego przed podpisaniem umowy o dzieło z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą rekomendujemy skonsultowanie się z prawnikiem, który dokona weryfikacji umowy pod kątem jej zgodności z przepisami prawa oraz wskaże ewentualne ryzyka w tym zakresie.

- Marta Macyszyn radca prawny w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpraca@rp.pl

- Polska firma dostała zlecenie w Niemczech na wykonanie robót w branży elektrycznej. Czy może wziąć do realizacji tego zadania osoby będące na działalności gospodarczej w Polsce, podpisując z nimi umowę o dzieło? – pyta czytelnik.

Co do zasady żaden z przepisów prawa nie zabrania zawierania umów o dzieło z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Polskie firmy korzystają z takiej formy współpracy. Jednak budzi ona coraz liczniejsze zastrzeżenia organów polskich i niemieckich. W ostatnim okresie wzrosła liczba kontroli prowadzonych przed odpowiednie organy, które sprawdzają, czy taka forma współpracy nie prowadzi do obejścia przepisów prawa pracy.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży