Marta Macyszyn

Granice ochrony przedemerytalnej pracownika

Ochrona przysługująca pracownikowi na cztery lata przed ukończeniem wieku emerytalnego podlega ograniczeniom w wielu przypadkach. Ponadto zakaz czasem dotyczy rozwiązania umowy, ale już nie zmiany warunków pracy i płacy.

Najpierw koszty upadłości, później pensje dla pracowników

Należności ze stosunku pracy za czas po ogłoszeniu upadłości nie korzystają już z najwyższego pierwszeństwa zaspokojenia. Znajdują się na liście do uregulowania po wynagrodzeniu syndyka i zatrudnianych przez niego osób.

Etat dla cudzoziemca lepszy niż kontrakt cywilny

Od stycznia 2018 r. zmienią się zasady zatrudniania obcokrajowców przy pracach sezonowych. Większe szanse na uzyskanie zezwolenia będzie miał pracodawca, który zawiera z obcokrajowcami umowy o pracę.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na nowych zasadach

Od czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. Od stycznia 2018 r. wejdą natomiast zmiany dotyczące zatrudnienia sezonowego i procedury oświadczeniowej.

Umowa o dzieło dopuszczalna w każdej branży

Nie ma przeciwwskazań, aby z osobą prowadzącą działalność gospodarczą podpisać umowę o dzieło. Ważne są natomiast czynności, które mają być wykonane na jej podstawie.

Upadłość firmy pozwoli pracownikowi odzyskać część zaległego wynagrodzenia

Po ogłoszeniu upadłości firmy pracownik ma ograniczone możliwości otrzymania niewypłaconych mu świadczeń. Efektywność ochrony może poprawić nowelizacja przepisów, która jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Umowa nie wygasa z końcem ważności zezwolenia na pracę cudzoziemców

Aby zakończyć współpracę z cudzoziemcem, którego zezwolenie na pracę traci ważność, konieczne jest rozwiązanie zawartej z nim umowy. Inaczej angaż będzie trwać, mimo że pracownik nie będzie już mógł świadczyć pracy.

Teren zakładu pracy to nie miejsce dla dzieci

Pozwalając pracownikom na przyprowadzanie dzieci do firmy, pracodawca naraża się na odpowiedzialność w razie, gdyby małoletni został poszkodowany w wypadku. Zasady składania takich wizyt warto wewnętrznie uregulować.

Prawa konsumenta: jakich informacji przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi

Szeroki zakres informacji, których przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi, ma ułatwić mu świadome podjęcie decyzji o zawarciu umowy.