Polski Fundusz Rozwoju („PFR") realizuje program wsparcia dla przedsiębiorców w formie tzw. tarcz finansowych czyli subwencji, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid-19. Dotychczas wsparcie to realizowane było w formie tzw. Tarczy Finansowej 1.0 do końca lipca 2020 r., a następnie kontynuowane w ramach Tarczy finansowej 2.0., którą uruchomiono w styczniu 2021 r. Jak podaje PFR, z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm skorzystało ponad 347 tys. przedsiębiorstw z całej Polski, zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników. Firmy otrzymały wsparcie w postaci subwencji finansowych na łączną kwotę 60,5 mld zł. Obecnie rozpoczęła się procedura umarzania subwencji, ale przedsiębiorcy wciąż mają pytania: jak prawidłowo rozliczyć i spłacić otrzymaną dotację, czy mogą liczyć na umorzenie całości lub części subwencji i wreszcie, czy zapłacą podatek od otrzymanej dotacji. Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.