W 1996 r. szwajcarska spółka wniosła o rejestrację trójwymiarowego znaku towarowego – butelka wódki ze źdźbłem trawy w środku. Znak zarejestrowano w 2003 r. Producent żubrówki złożył sprzeciw, gdyż wcześniej taki znak towarowy zarejestrowano m.in. dla polskiego trunku. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oddalił sprzeciw.

Sąd Unii Europejskiej (sygnatura akt T-235/12) stwierdził jednak nieważność tej decyzji Urzędu. Uznał, że CEDC International (producent żubrówki) słusznie kwestionował to, że Urząd Harmonizacji zarejestrował szwajcarskiej firmie znak towarowy.