Konsultacje publiczne do poprawy

Obywatelskie Forum Legislacji chce, by proces stanowienia prawa, w tym czas na opiniowanie nowych przepisów, został uregulowany ustawowo.

Publikacja: 24.12.2014 18:16

Obywatelskie Forum Legislacji skierowało list do wiceministra finansów Jacka Kapicy dotyczący nieprawidłowości w sposobie prowadzenia konsultacji publicznych projektu ustawy o administracji podatkowej.

Fundacja im. Stefana Batorego oraz działające przy niej OFL otrzymały 21 listopada pismo Kapicy z 18 listopada, w którym przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych zostali poproszeni o uwagi do projektu nowelizacji tej ustawy. Zainteresowani dostali tylko dziesięć dni na skonsultowanie projektu, w tym sześć dni roboczych. Tymczasem zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. regulaminem pracy Rady Ministrów w wypadku projektu opracowywanego bez uprzedniego przyjęcia założeń wyznaczenie terminu krótszego niż 21 dni wymaga szczegółowego uzasadnienia. Według OFL w piśmie wiceministra brakuje takiego uzasadnienia.

Jak czytamy w liście Obywatelskiego Forum Legislacji, dla większości organizacji pozarządowych to zbyt krótki termin, by zapoznać się i przygotować uwagi do projektu ustawy mającego 86 artykułów, 50 stron uzasadnienia oraz 87 stron załączników.

OFL przypomina, że pismo ministra kończy się formułą: „niezgłoszenie uwag w powyższym terminie pozwolę sobie uznać za akceptację projektu". OFL zauważa, że jest to postępowanie niezgodne z regulaminem pracy Rady Ministrów.

Od czerwca tego roku OFL monitoruje sposób realizacji regulaminu.

„Niestety, stwierdzamy, że naruszenie zasad regulaminu tego typu jak w wypadku pracy nad projektem ustawy o administracji podatkowej nie należy do sytuacji wyjątkowych – czytamy. – To wszystko umacnia nas w przekonaniu, że konieczne jest ustawowe uregulowanie procesu stanowienia prawa" – uznaje OFL.

Obywatelskie Forum Legislacji skierowało list do wiceministra finansów Jacka Kapicy dotyczący nieprawidłowości w sposobie prowadzenia konsultacji publicznych projektu ustawy o administracji podatkowej.

Fundacja im. Stefana Batorego oraz działające przy niej OFL otrzymały 21 listopada pismo Kapicy z 18 listopada, w którym przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych zostali poproszeni o uwagi do projektu nowelizacji tej ustawy. Zainteresowani dostali tylko dziesięć dni na skonsultowanie projektu, w tym sześć dni roboczych. Tymczasem zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. regulaminem pracy Rady Ministrów w wypadku projektu opracowywanego bez uprzedniego przyjęcia założeń wyznaczenie terminu krótszego niż 21 dni wymaga szczegółowego uzasadnienia. Według OFL w piśmie wiceministra brakuje takiego uzasadnienia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara