Za każdą tonę benzyny czy oleju napędowego wyprodukowanych lub sprowadzonych w danym miesiącu będzie trzeba zapłacić 43 zł. To opłata zapasowa, której wprowadzenie określa rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie stawek tej opłaty. Wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Zmiany określają też, że producenci gazu LPG czy firmy zajmujące się obrotem tym paliwem zapłacą 99 zł od każdej tony.

Pieniądze z opłat zapasowych posłużą do tworzenia obowiązkowych zapasów paliw i  budowę magazynów do tego celu przez Agencję Rezerw Materiałowych. Będzie ona odpowiedzialna za zagwarantowanie rezerw paliwowych na wypadek np. zagrożenia energetycznego kraju. I mają one wystarczyć na 90 dni.

Dziś takie zapasy np. oleju muszą gromadzić przedsiębiorstwa paliwowe. Będą miały jednak coraz mniej obowiązków w utrzymaniu własnych zapasów. Stąd zmiana przepisów dotycząca finansowania utworzenia zapasów paliw przez Agencję Rezerw Materiałowych.

—ł.k.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki z 10 grudnia 2014 r. DzU z 16 grudnia 2014 r., poz. 1812