Jak współdziałać z towarzystwem ubezpieczeniowym

Publikacja: 27.05.2015 02:00

Jak współdziałać z towarzystwem ubezpieczeniowym

Foto: www.sxc.hu

- Czy po przystąpieniu do ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczyciel wypłaci mi należne odszkodowanie na skutek zgłoszenia szkody, czy też zobowiązany będę do dokonywania określonych czynności, zanim nastąpi wypłata odszkodowania?

W związku ze zgłoszeniem szkody w ramach posiadanego ubezpieczenia ochrony prawnej, na ubezpieczonym już od początku wszczęcia procedury likwidacji szkody ciąży obowiązek aktywnego współdziałania z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Powinność ta, określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia ochrony prawnej, przedkłada się na aktywną współpracę ubezpieczonego. Oznacza to, że bez działania czy też współdziałania osoby ubezpieczonej, co do zasady nie nastąpi spełnienie świadczenia z umowy ubezpieczenia bądź też jego przyznanie zostanie opóźnione na skutek niemożliwości ustalenia okoliczności faktycznych, niezbędnych do przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczony, składając wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową, powinien przekazać ubezpieczycielowi dokumenty, na podstawie których określony zostanie charakter i czas powstania zdarzenia ubezpieczeniowego. Przedłożone dokumenty wskażą na charakter powstałego sporu prawnego, a także potwierdzą, czy spór związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą przez ubezpieczonego.

Ponadto ubezpieczony powinien jak najszybciej przekazać ubezpieczycielowi dokument pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi bądź radcy prawnemu oraz informować go o dalszym przebiegu sprawy.

Co istotne, zgodnie z zasadami dotyczącymi każdej umowy ubezpieczenia, w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego poszkodowany zobowiązany jest do zmniejszenia rozmiarów szkody. W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej zasadę tę wyraża racjonalny i należyty udział poszkodowanego na etapie postępowania przedsądowego, jak i na gruncie samego procesu. Ubezpieczony powinien powstrzymywać się od podejmowania decyzji procesowych pogarszających sytuację jego i ubezpieczyciela, a zatem nie powinien wytaczać niezasadnego powództwa wzajemnego czy też podejmować czynności niemających znaczenia procesowego, np. nie powinien powoływać biegłego na etapie postępowania przedsądowego.

Ponadto w związku z celem ubezpieczenia, to jest m.in. refundacją kosztów pełnomocnika, jak i kosztów sądowych, ubezpieczony powinien przedłożyć otrzymane w sprawie faktury bądź rachunki, które dokumentować będą konieczność poniesienia przez niego nakładów finansowych w sporze.

Tak więc ubezpieczony powinien współdziałać z ubezpieczycielem, który w oparciu o przedłożone dokumenty będzie mógł ustalić swą odpowiedzialność oraz wypłacić przysługujące odszkodowanie.

- Czy po przystąpieniu do ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczyciel wypłaci mi należne odszkodowanie na skutek zgłoszenia szkody, czy też zobowiązany będę do dokonywania określonych czynności, zanim nastąpi wypłata odszkodowania?

W związku ze zgłoszeniem szkody w ramach posiadanego ubezpieczenia ochrony prawnej, na ubezpieczonym już od początku wszczęcia procedury likwidacji szkody ciąży obowiązek aktywnego współdziałania z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży