BHP: Temperatura w miejscu wykonywania pracy

W pomieszczeniach, gdzie wykonuje się tzw. lekką pracę fizyczną, oraz w biurach temperatura nie powinna spadać poniżej 18 st. C. O tych normach pracodawcy muszą pamiętać przed nadchodzącą zimą.

Aktualizacja: 28.11.2015 19:38 Publikacja: 28.11.2015 17:51

BHP: Temperatura w miejscu wykonywania pracy

Foto: www.sxc.hu

Jeśli zimą szef nie zapewni załodze właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, ma ona prawo przestać wykonywać zadania. Dotyczy to np. spadku temperatury poniżej minimów określonych w przepisach.

Ile stopni

Obniżenie temperatury na zewnątrz zazwyczaj wpływa na poziom ciepła wewnątrz obiektów, w których znajdują się pomieszczenia pracy. Jeżeli zaczyna ona spadać poniżej granic określonych w przepisach, pracodawcy muszą na to właściwie reagować.

Ważne!

Pomieszczenie pracy to takie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym świadczona jest praca.

Poziom temperatury w pomieszczeniach pracy określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm., dalej rozporządzenie). Zgodnie z nim pracownikom należy zapewnić ciepło odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy. Temperatura nie może być niższa niż 14 st. C z wyjątkiem przypadków, gdy przemawiają za tym względy technologiczne.

Przykład

Pracownik zatrudnił się w zakładzie produkującym mrożonki. Zgodnie z umową ma wykonywać zadania w chłodni, w której przechowuje się niezamrożone warzywa i owoce. W takim wypadku pracownik nie ma roszczenia do pracodawcy o podwyższenie temperatury z 4 st. C panujących w tym pomieszczeniu do 14 st. C, gdyż wykluczają to względy technologiczne i przeznaczenie chłodni.

W pomieszczeniach, w których wykonywana jest tzw. lekka praca fizyczna, jak i biurach temperatura nie powinna spadać poniżej 18 st. C. Te normy (z wyjątkiem przypadków uzależnionych od przyczyn technologicznych) bezwzględnie wiążą pracodawcę.

Przykład

Inspektor pracy skontrolował producenta kartonowych opakowań. Stwierdził, że praca w hali produkcyjnej odbywa się przy temperaturze znacząco odbiegającej od minimalnej z rozporządzenia. Inspektor wydał nakaz zobowiązujący pracodawcę do zapewnienia temperatury nie niższej niż minimalna w przepisach. Pracodawca odwołał się od tego nakazu do organu II instancji. Uzasadniał, że wskutek problemów finansowych związanych ze spadkiem zamówień nie ma pieniędzy na ogrzewanie zakładu i zapewnienie załodze odpowiedniej temperatury. Okręgowy inspektor pracy nie uznał tych argumentów. Utrzymał w mocy nakaz inspektora pracy, wskazując, że pracodawca musi zagwarantować właściwą temperaturę bez względu na problemy finansowe.

Robota poza halą

Najbardziej na zimowe temperatury narażeni są wykonujący pracę na otwartej przestrzeni. Zgodnie z § 45 pkt 4 rozporządzenia szef musi tak zorganizować stanowiska pracy znajdujące się poza halami, aby chronić zatrudnionych przed warunkami atmosferycznymi, w tym opadami atmosferycznymi i niską temperaturą.

Realizując to, zapewnia etatowcom na otwartej przestrzeni pomieszczenia do ogrzania się. Muszą one znajdować się w pobliżu miejsc pracy, chronić przed opadami i mrozem, a także być tak urządzone, aby przygotować tam ciepły posiłek. Powinno tam być przynajmniej 16 st. C.

Uwaga! Jeśli ze względów technologicznych pracodawca nie może zapewnić takiego pomieszczenia, w pobliżu miejsca wykonywania pracy organizuje odpowiednio urządzone źródła ciepła, np. tzw. koksowniki.

Przykład

Pracodawca prowadzący firmę budowlaną wysłał podwładnych do układania kostki brukowej. Tego dnia temperatura spadła do minus 10 st. C. Pracodawca nie zapewnił pracownikom ani schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ani źródeł ciepła. Argumentował, że przewidywane prace potrwają tylko kilka dni. Po przybyciu na miejsce na podstawie art. 210 k.p. etatowcy odstąpili od wykonywania obowiązków, zawiadamiając o tym przełożonego.

Szef nie powinien wyciągać wobec nich konsekwencji służbowych oraz pozbawiać prawa do wynagrodzenia za czas powstrzymania się od pracy.

Z ciepłą strawą

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279) zatrudnionym przy pracach prowadzonych na otwartej przestrzeni należą się takie dania i napoje. Ich rodzaj i temperaturę dostosowuje się do warunków wykonywanej pracy. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto zimą pracuje na zewnątrz, dostanie nieodpłatne jedzenie. Aby je otrzymać, wykonywana praca musi mieć określoną intensywność.

Wysyłając do zadań na otwartej przestrzeni zimą, należy też zapewnić właściwą odzież ochronną.

Nie każdy odśnieży dach

Duża ilość zalegającego śniegu na budynku może przyczynić się do naruszenia jego konstrukcji, a w rezultacie zagrozić bezpieczeństwu korzystania z niego. Aby temu przeciwdziałać, z dachów nieruchomości zajmowanych przez pracodawcę trzeba usuwać śnieg oraz zwisające sople.

W teorii do odśnieżania dachu można skierować każdego pracownika bez specjalnych kwalifikacji. Nie wolno jednak tego zrobić, gdy taka osoba nie ma:

- aktualnego szkolenia BHP, którego program obejmował zagadnienia dotyczące BHP przy odśnieżaniu obiektów,

- aktualnego badania lekarskiego stwierdzającego zdolność do świadczenia pracy przy odśnieżaniu,

- specjalistycznego badania lekarskiego do wykonywania prac na wysokości >patrz ramka.

Ponadto niezbędne jest zapoznanie odśnieżającego z właściwą oceną ryzyka zawodowego.

Pamiętać należy o tym, że kierując do odgarniania śniegu z dachu, pracownikom grozi głównie upadek z wysokości, czasem nawet znacznej, a nie niska temperatura.

masz pytanie, wyślij e-mail, tygodnikpraca@rp.pl

Co wynika z orzecznictwa

- Niska temperatura w hali produkcyjnej nie stanowi koniecznego elementu procesu produkcyjnego, lecz jest wyłącznie niepożądanym skutkiem tego procesu, który można wyeliminować poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 23 października 2013 r., IV SA/Po 484/13).

- Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy może być usprawiedliwione względami technologicznymi, a nie jego sytuacją ekonomiczną (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2001 r., SA/Bk 75/01).

Metr nad ziemią

Odśnieżanie dachu to praca na wysokości. Zgodnie z § 105 rozporządzenia jest nią ta, którą wykonuje się na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Pracodawca musi wtedy zapewnić właściwe środki chroniące pracowników przez upadkiem z wysokości. Gdy ze względu na rodzaj i warunki świadczonych prac przy odśnieżaniu użycie np. balustrad lub innych środków technicznych jest niemożliwe lub nie spełni swojej roli, szef wyposaża pracownika w środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem.

BHP

Jeśli zimą szef nie zapewni załodze właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, ma ona prawo przestać wykonywać zadania. Dotyczy to np. spadku temperatury poniżej minimów określonych w przepisach.

Ile stopni

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży