Dotacje unijne mogą stanowić cenne źródło finansowego wsparcia. Pozwalają zwiększyć atrakcyjność firmy, podnieść jej konkurencyjność, a w konsekwencji zwiększyć zyski. Zdarza się jednak, że ze względu na błędy lub braki wniosku o dofinansowanie „do kosza" lądują bardzo interesujące i ambitne projekty. Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie lub dokumentacji mu towarzyszącej mogą być zróżnicowane. Wszystko zależy od tego, z jakiego typu pomyłką mamy do czynienia oraz na jakim etapie została ona wykryta przez instytucję wdrażającą dany program operacyjny.