Zaległości alimentacyjne wciąż rosną. Art. 209 Kodeksu karnego w obowiązującym brzmieniu umożliwia łatwe obejście prawa i uchylenie się od odpowiedzialności. W związku z tym znaczna część postępowań była przez prokuraturę umarzana z powodu braku znamion czynu zabronionego.

Rzecznik zapewnił, że projekt nowelizacji przepisu przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości pozwoli na skuteczne zmniejszenie długów alimentacyjnych. Nowelizacja wejdzie w życie w połowie bieżącego roku.

Projekt przewiduje, że osoba, której dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej trzech należnych świadczeń okresowych, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Do tej pory często było tak, że rodzic wpłacał kilka drobnych kwot tytułem alimentów co skutkowało uchyleniem się od odpowiedzialności karnej.

Po wejściu w życie nowych przepisów w przypadku powstania zadłużenia prokurator przeprowadzi postępowanie przygotowawcze i poinformuje dłużnika o wysokości zaległych alimentów. Wówczas dłużnik będzie mógł uregulować dług i uniknąć dalszej odpowiedzialności karnej.

W każdym przypadku zostanie analizowana kwestia winy. W przypadku osoby, która nie ma pracy, nie może jej znaleźć, bądź ma problemy zdrowotne element winy nie będzie występował. Rzecznik wskazuje jednak, że w chwili obecnej największy problem stanowią rodzice, którzy mają środki finansowe, ale chcą uniknąć ujawniania swojego majątku i spełniania obowiązku alimentacyjnego.

Mimo, iż przepisy jeszcze nie zaczęły obowiązywać Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymuje sygnały od komorników, ze dłużnicy niepłacący alimentów po powzięciu informacji o nowelizacji „przypominają" sobie o zaległych należnościach.

Ważnym aspektem po nowelizacji będzie element kontroli społecznej. Wobec rodzica, który uporczywie uchyla się od płacenia alimentów zostanie zastosowany elektroniczny dozór. To rozwiązanie którego koszt jest dużo niższy niż utrzymanie skazanego w zakładzie karnym.

Dodatkowo osoba, która jest zamożna, chodzi do pracy, jest szanowana w swoim środowisku nie będzie chciała aby osoby z najbliższego otoczenia dowiedziały się o jej problemach karnych. Być może nowe rozwiązania nakłonią zobowiązanych do regularnego płacenia należności alimentacyjnych.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Ponadto, państwo będzie wiedziało gdzie taka osoba jest i czy faktycznie nie pracuje czy może pracuje na czarno.