Będą zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz kodeksie postępowania cywilnego. Projekt przygotowali senatorowie z Komisji Rodziny i ma on duże poparcie w Izbie Wyższej. Co ma się zmienić? Autorzy propozycji chcą usprawnienia postępowań sądowych, powiązanych z postępowaniem o rozwód lub o separację, czyli np. w kwestii przekazywania sprawy dotyczącej władzy rodzicielskiej lub kontaktów, która została wszczęta i niezakończona przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub separację, do sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o rozwód lub separację.

– Nikt tak dobrze jak ten sąd nie zna sytuacji dzieci – uważają pomysłodawcy zmian.

W nowych przepisach ma się pojawić także termin – sześciu tygodni od dnia wniesienia wniosku – na wydanie przez sąd opiekuńczy orzeczenia w sprawach władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem oraz wyeliminowania możliwości przyznania prawa do kontaktów z dzieckiem osobie, która stosowała przemoc.

Czytaj więcej

Rozwody utrudnione, alimenty będą szybciej

Autorzy projektu zmian chcą postawić na szkolenia sędziów, asesorów i prokuratorów pod kątem przemocy w rodzinie.

– Oczekiwanym efektem ma być wzmocnienie ochrony dobra dziecka w sytuacji rozpadu małżeństwa rodziców oraz poprawa skuteczności prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, w szczególności w przedmiocie kontaktów z dzieckiem – piszą w uzasadnieniu zmian autorzy z Komisji Rodziny w Senacie. Sąd wyda odpowiednie zarządzenie także wtedy, gdy dobro dziecka będzie zagrożone na skutek niewykonania orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.

Pojawi się też jednoznaczne wskazanie, że w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka sąd jest obowiązany je wysłuchać, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, zaś nieuwzględnienie zdania dziecka i jego życzeń będzie wymagało uzasadnienia.

– To krok w dobrym kierunku – uważa Mateusz Krupiński, kurator sądowy. Podkreśla on, że dzieci najlepiej potrafią oddać to, co czują, kiedy czują się bezpieczne. Inaczej proces zeznawania może być dla nich trudny.

Pojawić się mają także wskazania, że jeżeli wysłuchanie dziecka odbywa się w sądzie lub prokuraturze, przeprowadza się je w odpowiednio przystosowanych przyjaznych pomieszczeniach, zapewniających swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa dziecka.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem