Zaproponowane przez Rzecznika rozwiązania zostały opracowane, by przyczynić się do zagwarantowania prawidłowości realizacji zadań powierzonych ośrodkom adopcyjnym i podniesieniu jakości ich pracy.

- Wobec powtarzających się w bieżącym roku sygnałów o problemach w funkcjonowaniu ośrodków adopcyjnych, aktualna pozostaje potrzeba ujednolicenia procedur ich działania – podkreśla RPD.

Marek Michalak w wystąpieniu generalnym zaznacza, że wprowadzenie proponowanych zmian służyć będzie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej, zgłoszonym do ośrodka adopcyjnego, w znalezieniu dla nich rodzin, które zapewnią im prawidłowe warunki życia i wychowania.

- Określenie standardów pracy ośrodka sprzyjać będzie świadomemu podjęciu decyzji o adopcji rodzicom adopcyjnym, a także zapewnieniu im profesjonalnego wsparcia w okresie postadopcyjnym – ocenia Rzecznik.