Romans w pracy nie jest zakazany

Sam romans między pracownikami nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy o pracę. Ale naruszenie obowiązków pracowniczych, w tym dopuszczenie się dyskryminacji, mobbingu czy molestowania – już tak.

Publikacja: 22.02.2024 02:00

Romans w pracy nie jest zakazany

Foto: Adobe Stock

Źródło wiedzy na temat tego, czy romans jest dozwolony w pracy, stanowi powszechnie obowiązujące prawo, a przede wszystkim kodeks pracy. Należy zwrócić uwagę, że zagadnienie romansu w pracy wchodzi po części w zakres unijnych regulacji antydyskryminacyjnych. Kodeks pracy implikuje takie antydyskryminacyjne regulacje unijne, dla przykładu sporządzoną 5 lipca 2006 r. w Strasburgu unijną Dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (DzU UE L 2006.204.23) czy też Dyrektywę Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (DzU UE L 2000.303.16).

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego