Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP). Dotyczy to również załogi pracującej zdalnie, z tą jednak różnicą, że ze względu na odległe miejsce pracy wyłączone spod bezpośredniego nadzoru pracodawcy część obowiązków BHP będzie spoczywać na pracownikach. Niemniej to najpierw szef musi prawidłowo wykonać swoje zadania BHP, aby umożliwić podwładnym przystosowanie zdalnego stanowiska pracy do wymaganych standardów, w tym w zakresie ergonomii.