Pracodawcy już od długiego czasu mogli spodziewać się uregulowania pracy zdalnej w kodeksie pracy. Pierwszy projekt w tym zakresie został opublikowany w 2021 roku. Ostateczny kształt nowelizacji wydaje się przesądzony, ale zawsze istnieje możliwość zmian do samego końca procesu legislacyjnego. Tak też w jednej z ostatnich wersji projektu ustawodawca wydłużył termin wejścia w życie przepisów do dwóch miesięcy.

To oznacza, że zakłady pracy, w których pracownicy wykonują swoje zadania choćby częściowo zdalnie, mają nadal niewiele czasu, żeby zapoznać się ze zmianami i je wdrożyć. Jest jednak wyjątek. W przypadku zakładów, w których pracownicy świadczą telepracę, przez sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy praca w tej formie może być kontynuowana na warunkach określonych w porozumieniu lub regulaminie lub na podstawie wniosku pracownika.