Wraz z nowelizacją kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości, Sejm 1 grudnia br. przyjął zmiany dotyczące nowych badań profilaktycznych pracowników. Rozszerzeniu ma ulec art. 229 kodeksu pracy poprzez wprowadzenie możliwości skierowania pracownika, za jego zgodą, do udziału w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. Zmiany mają przyczynić się m.in. do zwiększenia wykrywalności chorób w ich wczesnym stadium.

Wstępne, okresowe i kontrolne