Dane statystyczne jednoznacznie dowodzą, że z roku na rok rośnie liczba spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Powodem takiego stanu rzeczy są przede wszystkim migracje obcokrajowców do Polski mające podłoże demograficzne i ekonomiczne, tj. lepsze niż w kraju pochodzenia możliwości zarobkowe, wyższy standard życia oraz możliwości edukacyjne.

W przypadku obywateli Białorusi, Ukrainy, a także poszczególnych państw Bliskiego Wschodu przyczynami migracji do Europy, w tym do Polski, są prześladowania oraz represje na tle politycznym, religijnym, etnicznym, wojna lub konflikt zbrojny, a także zagrożenie wojną lub konfliktem zbrojnym.