Możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemca z kraju trzeciego, niebędącego obywatelem Unii Europejskiej, jest ściśle związana z jego legalnym pobytem. Może to rodzić pewne wątpliwości co do możliwości zatrudniania obywateli Ukrainy w uproszczonym trybie przewidzianym specustawą, jeżeli ich pobyt w Polsce jest legalny na podstawie innych niż specustawa przepisów. W szczególności chodzi o osoby, które przebywały w Polsce legalnie przed 24 lutego 2022 r., tj. przed wojną w Ukrainie.