Niepełnosprawność niewątpliwie stwarza bariery w dostępie do niektórych zawodów. Niemniej jednak utrata zdolności do dalszej pracy na zajmowanym stanowisku nie musi automatycznie wiązać się z koniecznością rozwiązania umowy o pracę.

W ostatnio wydanym wyroku z 10 lutego 2022 r. (C-485/20, sprawa przeciwko HR Rail SA.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią środków, które powinien podjąć pracodawca, aby zapewnić możliwość pracy pracownikowi, który stał się niepełnosprawny w trakcie zatrudnienia.