Sąd rejonowy uznał mężczyznę winnym czynu z art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń. Skazał go za kradzież w sklepie produktów o wartości 68,87 zł na karę czterech miesięcy ograniczenia wolności polegającego na nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Prokurator Generalny zwrócił jednak uwagę, że art. 20 § 1 kodeksu wykroczeń dopuszcza możliwość orzeczenia wyłącznie jednego miesiąca ograniczenia wolności. Wniósł więc kasację.

Sąd Najwyższy przyznał mu rację (sygn. akt V KK 86/21). Podkreślił, że za popełnienie wykroczenia, którego dopuścił się skazany, przewidziano trzy rodzaje sankcji; areszt, grzywnę albo ograniczenie wolności. Kodeks wykroczeń wyraźnie mówi, że czas trwania tej ostatniej nie może przekroczyć miesiąca, i jak zaznaczył sędzia Tomasz Artymiuk w uzasadnieniu, od tej zasady nie przewidziano wyjątków.