Rzecznik TSUE: można odmówić ENA wydanego wobec matki małego dziecka

Można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wydanego wobec matki małego dziecka, gdy leży to w najlepszym interesie dziecka - stwierdziła w swojej opinii rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE, Tamara Ćapeta.

Publikacja: 13.07.2023 11:35

Rzecznik TSUE: można odmówić ENA wydanego wobec matki małego dziecka

Foto: Adobe Stock

Opinię wydano w sprawie o sygn. C-261/22 | GN. Rozpoczęła się ona od tego, że belgijski organ sądowy wydał wobec pewnej kobiety europejski nakaz aresztowania. Ma ona bowiem odbyć karę kary pięciu lat pozbawienia wolności.

Kobieta została zatrzymana w Bolonii we Włoszech. W chwili zatrzymania jej małoletni syn mieszkał z nią, dlatego tymczasowe aresztowanie zostało zastąpione aresztem domowym, aby pozwolić dziecku na przebywanie z matką. Sąd apelacyjny w Bolonii zwrócił się do belgijskiego organu sądowego z wnioskiem o udzielenie informacji i zapytał o warunki wykonywania kary w Belgii przez matki mieszkające z małoletnimi dziećmi. Ponieważ ów sąd apelacyjny nie otrzymał odpowiedzi, odmówił wykonania przekazania.

Włoski sąd kasacyjny, rozpoznający skargi kasacyjne na decyzję o odmowie przekazania, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE o wyjaśnienie, czy jest możliwa odmowa bądź odroczenie wykonania ENA, jeśli osoba, której dotyczy wniosek, jest matką mieszkającą z małoletnimi dziećmi, a przekazanie może naruszać prawo podstawowe do życia rodzinnego lub najlepszy interes dziecka.

Rzecznik generalna T. Ćapeta w przedstawionej w czwartek opinii zauważyła, że mechanizm ENA opiera się na założeniu, że państwa członkowskie przestrzegają praw podstawowych. Domniemanie to może zostać podważone jedynie wówczas, gdy wykonujący nakaz organ posiada wiedzę o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie zapewnienia prawa do życia rodzinnego osób pozbawionych wolności w wydającym nakaz państwie. Ponieważ w rozpoznawanej sprawie brak jest wskazań co do istnienia systemowych lub ogólnych nieprawidłowości w zakresie gwarancji prawa do życia rodzinnego osób odbywających karę pozbawienia wolności w Belgii, rzecznik generalna uznała, że wykonujący organ nie może odmówić wykonania ENA z powodu ewentualnego naruszenia prawa skazanej kobiety do życia rodzinnego.

Zdaniem rzecznik generalnej Ćapety decyzja ramowa w sprawie ENA nie stoi co do zasady na przeszkodzie odmowie wykonania ENA wydanego w odniesieniu do matki małych dzieci, jeśli leży to w najlepszym interesie dziecka. - Taka odmowa jest możliwa wyłącznie wtedy, jeśli po ustaleniu konkretnej sytuacji dziecka i po skorzystaniu z przewidzianego w decyzji ramowej w sprawie ENA mechanizmu komunikacji między wydającym nakaz organem sądowym a wykonującym nakaz organem sądowym, ten ostatni organ nie dysponuje wystarczającymi informacjami, które pozwoliłyby mu mieć całkowitą pewność, że wykonanie ENA nie byłoby sprzeczne z najlepszym interesem dziecka - podkreśliła.

Czytaj więcej

TSUE doprecyzował, kiedy Polsce można odmówić wykonania ENA

Opinię wydano w sprawie o sygn. C-261/22 | GN. Rozpoczęła się ona od tego, że belgijski organ sądowy wydał wobec pewnej kobiety europejski nakaz aresztowania. Ma ona bowiem odbyć karę kary pięciu lat pozbawienia wolności.

Kobieta została zatrzymana w Bolonii we Włoszech. W chwili zatrzymania jej małoletni syn mieszkał z nią, dlatego tymczasowe aresztowanie zostało zastąpione aresztem domowym, aby pozwolić dziecku na przebywanie z matką. Sąd apelacyjny w Bolonii zwrócił się do belgijskiego organu sądowego z wnioskiem o udzielenie informacji i zapytał o warunki wykonywania kary w Belgii przez matki mieszkające z małoletnimi dziećmi. Ponieważ ów sąd apelacyjny nie otrzymał odpowiedzi, odmówił wykonania przekazania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?