Śledztwo rozpoczęło się dzięki ustaleniom australijskiej i kanadyjskiej Policji, a także struktur Interpolu, zaangażowanych w ściganie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem treści związanych z seksualnym wykorzystaniem małoletnich, określanych jako Child Sexual Abuse Material (CSAM).

Prokuratura zarzuciła oskarżonym - Sebastianowi J. oraz jego partnerce Martynie Sz. - wykorzystywanie małoletnich do produkcji treści pornograficznych poprzez fotografowanie swoich dzieci, a następnie udostępnianie zdjęć w Internecie. Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni wykorzystywali dzieci co najmniej od roku. Ponadto prokurator zarzucił oskarżonym dokonanie zbrodni wspólnego zgwałcenia małoletniego, a mężczyźnie także zbrodnie zgwałcenia trójki małoletnich, w tym swoich dzieci.

Para pozostająca w konkubinacie, produkowała treści pornograficzne poprzez fotografowanie swoich małych dzieci. Następnie zdjęcia te, udostępniali w internecie. - W trakcie przeprowadzonych czynności procesowych u oskarżonego mężczyzny ujawniono kilka tysięcy zdjęć o charakterze pedofilskim i zoofilskim - podaje Prokuratura Krajowa.

Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał 28–letniego mężczyznę na karę łączną w wymiarze 20 lat pozbawienia wolności z jednoczesnym orzeczeniem, że ma on odbywać karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym dla sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jednocześnie sąd orzekł wobec skazanego środek zabezpieczający w postaci pobytu po odbyciu kary pozbawienia wolności w zakładzie psychiatrycznym dla sprawców preferencyjnych przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Sąd orzekł też dożywotnio zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów oraz prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją małoletnich i opieką nad nimi. Natomiast 22-letnia kobieta, wobec której sąd uznał, że dopuściła się zarzucanych jej czynów w stanie ograniczonej poczytalności została skazana na karę łączną w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności. Również wobec niej zostały orzeczone środki karne.