Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę

Nowość w projekcie zmian w Lex Tusk: jeśli od decyzji komisji zostanie wniesiona apelacja, to taka decyzja nie zacznie działać aż do wyroku sądu.

Publikacja: 02.06.2023 19:39

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Zgodnie z zapowiedzią, prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie swój projekt nowelizacji ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce (tzw. Lex Tusk). Projekt pojawił się na stronie internetowej Sejmu około godziny 17.30, czyli w sześć godzin po zapowiedzi złożonej przez Prezydenta na konferencji prasowej. W projekcie znalazło się nawet więcej zmian, niż to ogłosił Andrzej Duda.

Apelacja wstrzyma werdykt

Najważniejsza zmiana dotyczy drogi odwoławczej od decyzji wydawanych przez Komisję. Zamiast skargi do sadu administracyjnego będzie można złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego. Postępowanie apelacyjne od decyzji Komisji ma być wolne od opłat sądowych.

Czytaj więcej

Prezydent złożył projekt noweli ustawy "lex Tusk"

W odróżnieniu od obecnej procedury, decyzja Komisji nie będzie wywoływała skutków do czasu rozstrzygnięcia apelacji przez sąd apelacyjny. Co więcej, sąd administracyjny może orzec tylko czy decyzja jest zgodna lub niezgodna z prawem. W postępowaniu apelacyjnym co do zasady dopuszczalne jest przedstawienie dowodów, które nie zostały przyjęte przez sąd pierwszej instancji (w tym przypadku – Komisję). Od wyroku sądu apelacyjnego będzie przysługiwała kasacja do Sądu Najwyższego.

W swoim projekcie Prezydent proponuje zniesienie większości z tzw. środków zaradczych, czyli kar nakładanych przez Komisję. Chodzi o zakaz dostępu do tajnych informacji, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz zakaz posiadania pozwolenia na broń. W ustawie ma pozostać jednak sankcja w postaci pozbawienia „rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym”. W praktyce oznacza to wciąż zakazu obejmowania wielu funkcji w administracji rządowej.

Tajemnica mediacji

Czytaj więcej

"Lex Tusk": Jakie zmiany proponuje prezydent

Ustawa Lex Tusk była krytykowana za wkraczanie w tajemnicę zawodową zawodów zaufania publicznego, w tym adwokatów i radców prawnych. Proponowana nowelizacja nie zmienia przepisu, przewidującego zgodę sądu na przesłuchanie adwokata, radcy prawnego, notariusza i lekarza. Dodaje jednak bezwzględny zakaz przesłuchiwania jako świadków obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego, działającego na podstawie art. 245 par. 1 kodeksu postepowania karnego. Przepis ten reguluje sytuację, w której osoba zatrzymana wnosi o rozmowę ze swoim pełnomocnikiem.

Projekt przewiduje, że nie wolno przesłuchiwać obrońcy, adwokata i radcy „co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę”, ale tylko przy zatrzymaniu reprezentowanej osoby. Inne osoby, których nie wolno przesłuchiwać jako świadków to duchowni w zakresie tajemnicy spowiedzi oraz – to nowość – mediatorzy w postępowaniach karnych.

Posiedzenia Komisji maja być co do zasady jawne. W projekcie przewidziano też, że „w toku postępowania Komisja przeprowadza rozprawę”, co sugerowałoby, że w każdej rozpatrywanej sprawie powinno dojść do rozprawy, a nie tylko wtedy, gdy Komisja tak uzna. Tajnośc posiedzeń i rozpraw, tak jak w pierwotnym tekście ustawy, byłaby zarządzana, gdy Komisja zajmowała się sprawami bezpieczeństwa państwa, życia rodzinnego itd.

Komisja sama wybierze szefa

Prezydent proponuje też nowe reguły organizacji samej Komisji. Nie będą mogli do niej kandydować posłowie i senatorowie. Przewodniczący ma być wybierany przez samą Komisję, a nie przez premiera. Także regulamin ustali ona sama, a nie szef rządu jak dotychczas.

Ustawa ma wejść w życie już z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednak najpierw musi się nią zając Sejm i Senat. Najbliższe posiedzenie Sejmu jest planowane na 13-16 czerwca. Jednak już 14 czerwca upływa termin na zgłaszanie kandydatów do Komisji i prawdopodobnie podczas tego właśnie posiedzenia zostaną oni wybrani. Prezydencki projekt noweli nie zmienia tych reguł. Przewidziano jedynie utratę członkostwa w Komisji przez posłów i senatorów, jeśli tylko zostaliby do niej wybrani.

Zgodnie z zapowiedzią, prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie swój projekt nowelizacji ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce (tzw. Lex Tusk). Projekt pojawił się na stronie internetowej Sejmu około godziny 17.30, czyli w sześć godzin po zapowiedzi złożonej przez Prezydenta na konferencji prasowej. W projekcie znalazło się nawet więcej zmian, niż to ogłosił Andrzej Duda.

Apelacja wstrzyma werdykt

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?