Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym. Jednym z przestępstw tego rodzaju jest tak zwane przestępstwo oszustwa kredytowego.

Dokumenty i poświadczenie nieprawdy