Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach, kobiety w więzieniach lub aresztach, które nie dysponują własną bielizną bądź ich bielizna jest niezdatna do użycia, mogą otrzymać odpowiednie do pory: koszulę nocną, majtki damskie oraz skarpety. Biustonosza rozporządzenie nie wymienia.

Cztery lata temu Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Ministra Sprawiedliwości, aby odpowiednio uzupełnił rozporządzenie i dodał biustonosz jako element bielizny, jaką Służba Więzienna powinna wydać osadzonej.

Czytaj więcej

Kobiety w więzieniach bez biustonoszy. RPO interweniuje

W odpowiedzi z 15 października 2019 r. zapewniono Rzecznika, że postulat ten został uznany za słuszny i skierowany do dalszych prac legislacyjnych, zmierzających do znowelizowania rozporządzenia. RPO w lutym 2022 r. zapytał resort o stan tych prac. Nie otrzymał wówczas odpowiedzi na te pismo.

Teraz pytanie o etap prac nad nowelizacją ponowił zastępca RPO Wojciech Brzozowski. I otrzymał odpowiedź.

"W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego potrzeby nowelizacji Załącznika Nr 1 Tabeli Nr 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. poz. 2224) poprzez dodanie biustonosza do rodzaju bielizny, jaką Służba Więzienna powinna wydać osadzonej, gdy nie dysponuje ona własną bądź posiadana przez nią bielizna jest niezdatna do użycia, uprzejmie informuję, że został on uznany za słuszny i zostały podjęte w tej sprawie prace legislacyjne; aktualnie znajduje się na etapie wewnątrzresortowym." - odpisał Michał Woś, sekretarz stanu w MS.