Kiedy w kryminałach robi się tłok, trzeba szukać miejsc do odsiadki

Na cele przerabiane są świetlice, kaplice, siłownie, a nawet i pomieszczenia gospodarcze. Wszystko po to, by pomieścić więźniów.

Publikacja: 28.12.2022 07:37

Kiedy w kryminałach robi się tłok, trzeba szukać miejsc do odsiadki

Foto: Fotorzepa/Dziennik Wschodni/Dorota Awiorko-Klimek

Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów wynika z noweli kodeksu karnego wykonawczego z 5 sierpnia 2022 r. Minister wydał więc nowe rozporządzenie. Wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

I tak, po otrzymaniu stosownych informacji – dyrektor zakładu musi zorganizować dodatkowe cele mieszkalne (przystosowując np. świetlice, kaplice itd.). Prezes sądu apelacyjnego, prezes wojskowego sądu okręgowego oraz prokurator krajowy po otrzymaniu informacji o przekroczeniu pojemności zakładu przekazuje informacje dyrektorom kryminałów i aresztów śledczych. Prezes właściwego sądu niezwłocznie zarządza: zbadanie spraw, w których skazani na karę pozbawienia wolności nie rozpoczęli jeszcze jej odbywania, celem ustalenia dopuszczalności odroczenia wykonania kary, podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do skierowania przez sąd na posiedzenie spraw, w których dopuszczalne jest odroczenie wykonania kary, zbadanie spraw w celu ustalenia kolejności wydawania poleceń zatrzymania i doprowadzenia do zakładu oraz w celu ustalenia kolejności wzywania do stawienia się skazanego w wyznaczonym terminie) oraz inne działania.

Czytaj więcej

Znika resocjalizacja. Zmiany w kodeksie karnym mogą przynieść wiele szkód

Prezes właściwego sądu nie rzadziej niż raz w miesiącu ma informować ministra sprawiedliwości o liczbie osób, co do których sąd orzekł o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności z powodu przekroczenia w skali kraju ogólnej pojemności zakładów karnych lub aresztów śledczych. Po otrzymaniu od prokuratora krajowego albo prokuratora regionalnego informacji kierujący komórkami organizacyjnymi Prokuratury Krajowej właściwymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych albo właściwy kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury niezwłocznie podejmuje działania organizacyjne zmierzające do wykorzystania w toczących się postępowaniach uprawnień prokuratora w celu ograniczenia liczby osób przebywających w zakładach.

W wypadku, gdy liczba osadzonych zakwaterowanych w zakładach, w okresie wyznaczonym przez trzy kolejne terminy osiągnie w skali kraju stan zgodny z ogólną pojemnością tych zakładów albo poniżej tej pojemności, dyrektor generalny Służby Więziennej niezwłocznie zawiadomi o tym ministra sprawiedliwości, dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz dyrektorów zakładów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MS z 9 grudnia, DzU z 22 grudnia, poz. 2690

Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów wynika z noweli kodeksu karnego wykonawczego z 5 sierpnia 2022 r. Minister wydał więc nowe rozporządzenie. Wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

I tak, po otrzymaniu stosownych informacji – dyrektor zakładu musi zorganizować dodatkowe cele mieszkalne (przystosowując np. świetlice, kaplice itd.). Prezes sądu apelacyjnego, prezes wojskowego sądu okręgowego oraz prokurator krajowy po otrzymaniu informacji o przekroczeniu pojemności zakładu przekazuje informacje dyrektorom kryminałów i aresztów śledczych. Prezes właściwego sądu niezwłocznie zarządza: zbadanie spraw, w których skazani na karę pozbawienia wolności nie rozpoczęli jeszcze jej odbywania, celem ustalenia dopuszczalności odroczenia wykonania kary, podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do skierowania przez sąd na posiedzenie spraw, w których dopuszczalne jest odroczenie wykonania kary, zbadanie spraw w celu ustalenia kolejności wydawania poleceń zatrzymania i doprowadzenia do zakładu oraz w celu ustalenia kolejności wzywania do stawienia się skazanego w wyznaczonym terminie) oraz inne działania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży