Sąd pierwszej instancji uniewinnił Katarzynę N. w lutym tego roku. Jej ukarania chce jednak prokuratura i występująca w tej sprawie jako oskarżyciel posiłkowy fundacja Ordo Iuris, które skierowały do sądu w tej sprawie apelacje.

Chodzi o wydarzenia z maja 2019 r., kiedy to IKEA obchodziła Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. W reakcji na to jeden z pracowników sklepu napisał na wewnętrznym forum, że "akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia".

Mężczyzna zacytował wersety z Pisma Świętego: "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich", a także "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich".

Kilka dni po dokonaniu tego wpisu pracownik został zwolniony, a sprawa trafiła do sądu. W osobnym procesie, który również toczy się obecnie w krakowskim sądzie, zwolniony mężczyzna domaga się przywrócenia do pracy.

Sygnatura sprawy: IV Ka 971/22

Czytaj więcej

Prokuratura skarży wyrok ws. kontrowersyjnego zwolnienia z Ikei