Specjalna sejmowa podkomisja w czwartek przyjęła przepisy m.in. o konfiskacie mienia i odpowiedzialności karnej lekarzy za błędy. 


W kodeksie wprowadzony zostanie obowiązkowy przepadek pojazdu za przestępstwa drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Jeżeli pojazd nie będzie własnością lub współwłasnością sprawcy, sąd orzeknie przepadek jego równowartości. Jeżeli sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, ale nie spowodował wypadku, sąd będzie mógł wyjątkowo odstąpić od przepadku.


Czytaj więcej

Marek Kobylański: Wyższe mandaty, brak alkoholu na stacjach benzynowych

Wcześniej sejmowe Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę, że w nowych zapisach pojawiły się sformułowania „pojazdy”. I zaproponowało, by ujednolicić wszędzie tę definicję do „pojazdów mechanicznych”. Ta poprawka została zaakceptowana.


Konfiskata dotyczyć będzie zatem tylko sprawców przestępstw poruszających się pojazdami mechanicznymi. Na przepadek narażeni będą więc pijani kierowcy samochodów, maszyn rolniczych, motocykli, motorowerów. 


Drugi pakiet zmian dotyczy medyków. Ci krytykowali propozycję przewidującą zaostrzenie sankcji za nieumyślne spowodowanie śmierci. Dziś grozi za to kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Po nowelizacji ma być od sześciu miesięcy do ośmiu lat.