Raport z wykonania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka grupy spraw Burża przeciwko Polsce, dotyczących długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania, został przyjęty przez Prezydium NRA. Mec. Przemysław Rosati, prezes NRA, przekazał dokument do Komitetu Ministrów Rady Europy.

W raporcie wskazano między innymi, że problem nadmiernego stosowania i przewlekłości tymczasowego aresztowania nadal ma w Polsce charakter systemowy, zaś wprowadzane do kodeksu postępowania karnego zmiany legislacyjne (możliwość sprzeciwu prokuratora w zakresie tzw. aresztu warunkowego, ograniczenie stosowania środka w postaci poręczenia majątkowego) mogą skutkować dalszymi naruszeniami.

Co więcej, niewystarczającym i wadliwym regulacjom legislacyjnym towarzyszy często niewłaściwa i budząca zastrzeżenie praktyka stosowania prawa, w której dochodzi do wzrostu ilości wniosków prokuratury o zastosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania, nadreprezentacji orzeczeń uwzględniających te wnioski, a kontrola instancyjna postanowień o stosowaniu tymczasowego aresztowania jest nieskuteczna, a nawet iluzoryczna.

Zdaniem adwokatury, pojawiające się przypadki publicznego piętnowania i krytyki przez przedstawicieli rządu, w tym Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów nie uwzględniających wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a nawet wszczynania wobec nich postępowań dyscyplinarnych nie mogą być bagatelizowane. - Mogą bowiem wywoływać u innych sędziów mrożący efekt i mogą mieć wpływ na treść rozstrzygnięć w innych sprawach - ostrzegają autorzy opracowania.

Czytaj więcej

Statystyki MS: mało kaucji, dużo aresztów tymczasowych. Eksperci: to krok w złym kierunku