Tydzień temu, w czwartek, Sejm zmienił jego brzmienie. Konkretnie dodał do niego paragraf (2a), który za tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią przewiduje identyczną karę. MS zapowiedziało, że wycofa się ze zmiany. Głosowanie w Senacie w piątek.

Czytaj także: Art. 212 kk zaostrzony. Czy policja przyjdzie po twórcę memu?