Od nowego roku kierowców czekają duże zmiany. Mandaty za przekroczenie prędkości i wykroczenia przeciwko kierowcom będą dużo wyższe. Sejm poparł właśnie rządowe zmiany surowych kar.

Co się zmieni? Grzywnę od 1 tys. zł do 30 tys. zł zapłaci osoba kierująca pojazdem mechanicznym łamiąca zakaz wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Areszt, ograniczenie wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł przewidziano dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara grozić ma za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu.

Grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie np. za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie drogowym: Sejm uchwalił podwyżkę kar dla kierowców

Taka sama grzywna będzie groziła za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej czy wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany.

Surowiej będzie z punktami karnymi. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie dziś liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Dwa razy do roku można było w ten sposób pozbyć się po 6 pkt karnych.

Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny (dziś po roku).

Regulacja ustanawia również minimalną wysokość kary grzywny – 800 zł (miało być 1500 zł) wobec sprawcy kierującego pojazdem, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h (w obszarze zabudowanym i poza nim).

Osoby najbliższe tragicznym ofiarom wypadków drogowych będą mogły liczyć na rentę. Przewidziane jest też specjalne tymczasowe zabezpieczenie dla osób dochodzących renty lub odszkodowania (bez podatku).

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Wysokość stawki OC będzie zależała od liczby punktów karnych zgromadzonych na koncie kierowcy. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Etap legislacyjny: Trafi do Senatu