Minister infrastruktury ustalił na nowo warunki, na jakich najmłodsi kierujący – lat 14 – mogą się starać o prawo jazdy kat. AM.

W projekcie, który właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji, proponuje się, by egzamin państwowy na prawo jazdy odbywał się nie tylko w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, ale także poza nimi, np. w szkołach. Przewiduje się też, że zadania egzaminacyjne i trasa będą dostosowywane na miejscu przez egzaminatora.

Skraca się ponadto minimalny czas trwania egzaminu praktycznego do dziesięciu minut. Kat. AM zastąpiła od 19 stycznia 2013 r. kartę motorowerową i uprawnia do jazdy motorowerem i czterokołowcem lekkim.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne