PiS złożyło trzy projekty uchwał. W jednej oskarża rząd o zamach stanu

Na stronie Sejmu opublikowane zostały projekty trzech uchwał wniesione przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jedna dotyczy "obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego", druga - przejęcia mediów, prokuratury oraz uwięzienia byłych szefów CBA, trzecia zaś zarzuca stosowanie tortur wobec Mariusza Kamińskiego. W jednej z uchwał PiS wprost zarzuca koalicji rządzącej zamach stanu.

Publikacja: 07.02.2024 12:23

Politycy PiS Mariusz Kamiński (2L) i Maciej Wąsik (2P), prezes PiS Jarosław Kaczyński (C dół) i posł

Politycy PiS Mariusz Kamiński (2L) i Maciej Wąsik (2P), prezes PiS Jarosław Kaczyński (C dół) i posłowie PiS Mariusz Błaszczak (P) i Jan Mosiński (C góra) przed Sejmem w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł PiS Krzysztof Szczucki.  

Czytaj więcej

Awantura przed Sejmem. Szymon Hołownia zabrał głos

PiS proponuje obronę praworządności

W pierwszej z uchwał PiS proponuje przyjęcie stanowiska, że obecny skład Trybunału Konstytucyjnego został ukształtowany
zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i każdy z 15 zasiadających w nim sędziów został przez Sejm legalnie wybrany i powołany przez prezydenta.  Zdaniem wnioskodawców, każdy z nich korzysta z ochrony prawnej.

„Sejm stanowczo podkreśla, że jedyne sposoby pozbawienia sędziego TK urzędu są wymienione w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i nie ma wśród nich możliwości złożenia sędziego z urzędu uchwałą Sejmu. Odwoływanie członków Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm uchwałą było dopuszczalne, ale w PRL.” - czytamy w projekcie. - „Praworządność to jedyne narzędzie ochrony przed arbitralnym działaniem władzy. Pozbawienie urzędu sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez podstawy prawnej i w oparciu o arbitralne kryteria zemsty politycznej oznaczałoby, że Polska coraz bardziej oddala się od ideału demokratycznego państwa prawa zapisanego w ustawie zasadniczej.” - twierdzą posłowie PiS

Czytaj więcej

Rewolucja w TK poczeka. Są różnice zdań w koalicji

Chcą, aby Sejm wezwał w uchwale „do respektowania niezależności Trybunału Konstytucyjnego jako jednej z podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, a  jednocześnie wyraził ”stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek prób bezprawnej ingerencji" w status TK.

Przypomnijmy, że wśród pomysłów uzdrowienia Trybunału pojawiła się propozycja usunięcia z TK tzw. sędziów dublerów oraz Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy zostali powołani w skład TK mimo przekroczenia dopuszczalnej granicy wieku dla sędziów.

Czytaj więcej

Jak uzdrowić Trybunał Konstytucyjny. Decyzje mają zapaść szybko

Oskarżenie o zamach stanu

„Obejmując swoje urzędy, Premier Donald Tusk i wszyscy ministrowie nowego rządu, uroczyście przysięgali przed Prezydentem RP wierność ustawie zasadniczej. Mimo to w ostatnich tygodniach Polska staje się stopniowo krajem coraz bardziej niedemokratycznym i niepraworządnym.” - to pierwsze słowa drugiej z proponowanych uchwał. 

Zdaniem wnioskodawców, podporządkowanie sobie mediów publicznych przez Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury i dziedzictwa narodowego było złamaniem tej zasady. Sejm powinien  więc teraz zaprotestować  przeciwko „zastąpieniu legalnych władz Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej politycznymi nominatami, których do budynków medialnych siłą musiały wprowadzać prywatne firmy ochroniarskie.” Jak napisano w uchwale, „państwo, w którym jedna ze stacji telewizyjnych przerywa nadawanie wskutek politycznej interwencji, zmierza prostą drogą ku dyktaturze.” 

Czytaj więcej

Obraduje Sejm: PiS zgłasza uchwały, mówi o zamachu na TK. "Próba zamachu przez osiem lat"

Według posłów PiS, Sejm nie może również przemilczeć podejmowanych przez Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego „prób wprowadzenia ręcznego sterowania w prokuraturze i usiłowania faktycznego odwołania Prokuratora Krajowego w sposób całkowicie bezprawny, wbrew jednoznacznym przepisom ustaw i na podstawie wysoce nieprzekonujących opinii.”

Autorzy uchwały chcą także wyrażenia sprzeciwu wobec "lekceważenia prezydenckiego aktu łaski, orzeczeń wydanych przez Trybunał Konstytucyjny, a wreszcie postanowień Sądu Najwyższego przez tych polityków czy sędziów, którzy się z nimi nie zgadzają„, a także ”wobec naruszenia nietykalności posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz pozbawienia ich prawa do sprawowania mandatów poselskich."

"Chociaż po 13 grudnia 2023 r. nie zmieniła się obowiązująca w Polsce Konstytucja RP z 1997 r., rząd Donalda Tuska zaczyna wprowadzać zupełnie inny porządek ustrojowy.  To burzy filary, na których opiera się polski system prawny. Wprowadzając systemowe bezprawie, przemocą dążąc do zmiany ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, rządząca koalicja wypełnia tym samym znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 127 § 1 Kodeksu karnego z 1997 r. Sejm z rosnącą obawą odnotowuje fakt, że po 1989 roku groźba skutecznego przeprowadzenia zamachu konstytucyjnego, metody znanej z niechlubnej historii innych państw, nie była w Polsce nigdy tak realna jak dzisiaj." - twierdzą autorzy projektu.

Czyn zabroniony z art. 127 § 1 Kodeksu karnego to inaczej zamach stanu. Za przestępstwo to grozi kara od 10  lat pozbawienia wolności do  dożywocia.

Czytaj więcej

Ekspert: Sytuacja w TK wymaga ingerencji Sejmu. Pomoże ustawa czy uchwała?

PiS przeciwko torturom

W ostatniej uchwale PiS proponuje odniesienie się Sejmu do rzekomych tortur zastosowanych wobec Mariusza Kamińskiego w czasie, gdy odbywał karę pozbawienia wolności orzeczoną przez sąd. Kamiński podjął wówczas zakazany przez prawo protest głodowy, a lekarze zdecydowali o konieczności przymusowego dokarmiania.

„Poseł na Sejm RP Mariusz Kamiński pomimo ułaskawienia przez Prezydenta RP został umieszczony w Zakładzie Karnym w Radomiu, gdzie w ramach sprzeciwu rozpoczął protest głodowy. Został tam poddany torturom i poniżającemu traktowaniu. Pomimo wyraźnego sprzeciwu posła Mariusza Kamińskiego została wobec niego podjęta próba siłowego dokarmiania poprzez intubację przez nos, a następnie przez przełyk, z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego.” - stwierdza projekt uchwały. 

Według PiS Sejm powinien stanowczo potępić "zastosowanie tortur wobec posła Mariusza Kamińskiego", oraz wezwać do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za te działania, a także wezwać Radę Ministrów do respektowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i humanitarnego traktowania wszystkich obywateli, "niezależnie od poglądów politycznych lub przynależności do ugrupowań politycznych."

Czytaj więcej

Prof. Sołtysiński: Refleksje na temat ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego