Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (UD9). Określa on m.in. kompetencje ministra ds. równości. To nowe stanowisko w rządzie Donalda Tuska, które sprawuje obecnie Katarzyna Kotula. W dużej mierze zastąpi ona obecnego pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, ale przejmie też zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej - które obecnie należą do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (tj. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Czytaj więcej

Ustawa o związkach partnerskich coraz bliżej. Czy prezydent ją podpisze?

Koordynacja rządowego programu

Minister Równości zostanie także koordynatorem Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (dotychczas był on wyznaczany przez MRPPS). Oznacza to, że będzie on przewodniczył (przez swojego przedstawiciela) pracom Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. To ciało doradcze, którego głównym zadaniem, jak sama nazwa wskazuje, będzie monitorowanie realizacji rządowego programu w tej kwestii (został on przyjęty pod koniec 2023 r. na lata 2024-2030), inicjowanie działań mających przeciwdziałać przemocy domowej czy wyrażanie opinii w sprawach z tym z wiązanych. Obsługę administracyjno-biurową zespołu - podobnie zresztą jak i samego ministra ds. równości - zapewni KPRM.

Standardy ośrodków wsparcia

Inne zadania przejęte od MRPPS dotyczą określania standardów usług świadczonych przez ośrodki wsparcia na rzecz osób doznających przemocy domowej, prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób ją stosujących, a także wymaganych kwalifikacji dla prowadzących takie programy.