Nie trzeba będzie przeprowadzać postępowania konkursowego do awansu nauczyciela akademickiego na wyższe stanowisko. Taką zmianę do prawa o szkolnictwie wyższym ma wprowadzić planowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowelizacja.

– To dobre rozwiązanie. Awans stanowiskowy wynika najczęściej z osiągnięcia wyższego stopnia naukowego – na przykład po uzyskaniu doktoratu awansuje się z asystenta na adiunkta. Teraz trzeba przeprowadzać konkurs, choć wiadomo, kto go wygra. W ten sposób kandydatom z zewnątrz daje się złudne nadzieje na zatrudnienie – mówi prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkursy nie będą także potrzebne do zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie mianowania na czas określony, jeżeli poprzednie jego zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata.

– Chodzi o możliwość bezkonkursowego przedłużenia zatrudnienia z pracownikiem, który się sprawdził – komentuje prof. Stelina.

Resort planuje też zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych nauczycieli akademickich poprzez wymóg ich dokonywania raz na cztery lata. Obecnie trzeba je przeprowadzać raz na dwa lata.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce też odstąpić od regulowania wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów, by pozostawić uczelniom większą autonomię w konstruowaniu programów kształcenia, w tym opisów efektów kształcenia, na tworzonych przez nie kierunkach studiów.

– Wszystko, co daje uczelniom więcej swobody, należy oceniać pozytywnie. Dzięki temu szkoły wyższe będą mogły konstruować programy tak, by móc konkurować o studenta. Zmiany uaktywnią też pracowników naukowych – mówi prof. Jerzy Młynarczyk, rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.