ABW zablokuje wątpliwe treści w internecie

Przewidujący takie rozwiązanie projekt ustawy antyterrorystycznej przeszedł już konsultacje. Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wywiadu nie zgłosiły do niego żadnych poprawek.

Publikacja: 02.02.2023 07:35

Pokój narad w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pokój narad w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Projekt zmiany ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o ABW i AW jest związany z wejściem w życie unijnego rozporządzenia 2021/784 w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do nowych uregulowań unijnych.

Chodzi o zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego poprzez przeciwdziałanie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych. To po pierwsze. Po drugie, przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa publicznego w całej UE.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie we wszystkich państwach Unii mechanizmu umożliwiającego skuteczne i legalne usuwanie wątpliwych treści, a także ich blokowanie. Mechanizm ten ma mieć zastosowanie do wszystkich dostawców usług hostingowych, niezależnie od miejsca ich głównej siedziby, o ile działają w co najmniej jednym państwie członkowskim UE.

Czytaj więcej

ABW zablokuje treści w Internecie. Prawnicy mają wątpliwości

Treściami o charakterze terrorystycznym są m.in. materiały, które podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, np. poprzez pochwalanie aktów tego typu. Uwadze służb nie ujdą też wpisy nakłaniające do uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej czy zawierające instruktaż, jak wytwarzać materiały wybuchowe.

Co ważne, przepisy unijnego rozporządzenia nie będą miały zastosowania m.in. do usług poczty elektronicznej lub przesyłanych wiadomości prywatnych. Za to będą obowiązywały dostawców mediów społecznościowych.

Zgodnie z projektem polskiej ustawy na naszym krajowym podwórku to szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wydawał nakazy zobowiązujące dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym (lub uniemożliwienia dostępu do nich w całej UE). On też zweryfikuje analogiczne decyzje wydane przez właściwe organy innych państw członkowskich oraz stwierdzi ewentualne naruszenia. Do kompetencji szefa ABW będzie też należeć nakładanie kar administracyjnych.

Etap legislacyjny: projekt czeka na rozpatrzenie przez Komitet ds. Europejskich

Projekt zmiany ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o ABW i AW jest związany z wejściem w życie unijnego rozporządzenia 2021/784 w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do nowych uregulowań unijnych.

Chodzi o zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego poprzez przeciwdziałanie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych. To po pierwsze. Po drugie, przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa publicznego w całej UE.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja