Posłowie odrzucili większość poprawek Senatu do nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Poparli te o charakterze technicznym. Przepadła m.in. poprawka podwyższająca do ok 1375 zł kwotę kryterium dochodowego uprawniającego wsparcia socjalnego na uczelni.

Ustawa wprowadza kilkadziesiąt rozmaitych zmian dotyczących zarówno nadania tytułu profesora, habilitacji, studentów zagranicznych i funkcjonowania organów uczelni.

Czytaj więcej

Stypendia socjalne: Studenci poczekają na wsparcie

Część uchwalonych przepisów odnosi się do studentów. Będzie np. możliwe zaliczanie przez uczelnię studentowi czynności wykonywanych przez niego w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu na poczet praktyk zawodowych. Nowelizacja umożliwi też wydawania legitymacji studenckich zagranicznym studentom odbywającym część studiów w polskich uczelniach.

Etap: skierowano do podpisu Prezydenta