Pomysłodawcy inicjatywy chcą poszerzenia Karty praw podstawowych o regulacje dotyczące środowiska, sztucznej inteligencji, prawa do prawdy, niekontrolowanej globalizacji oraz zagrożenia dla państwa prawa w obliczu wojny. Akcja jest następstwem wydania książki pt. „Każdy człowiek” przez niemieckiego prawnika Ferdinanda von Schiracha, który dzięki niej rozpoczął debatę nad poszerzeniem Karty praw podstawowych UE.

Od uchwalenia Karty minęło ponad 20 lat. To zdaniem byłego RPO doskonały moment, żeby przyjrzeć się, jakie nowe wyzwania pojawiły się przed wspólnotą europejską w XXI w. – Żyjemy w czasach wielkich wyzwań dotyczących przestrzegania praw człowieka. Jednak powinniśmy skupić się na dyskusji o przyszłości praw człowieka w szerszym kontekście towarzyszących nam procesów społecznych i technologicznych – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Adam Bodnar.

Karta praw podstawowych UE to dokument, który powstał z myślą o poszerzeniu integracji i wizji przyszłości opartej na pokoju. W katalogu praw znajdziemy m.in. godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie i wymiar sprawiedliwości.

Jak poszerzyć Kartę? Europejska inicjatywa ustawodawcza daje możliwość milionowi obywateli z krajów UE zwrócenia się do KE o przedstawienie wniosku dotyczącego aktu prawnego w celu wykonania postanowień traktatowych. Do tej pory inicjatywa EVERYONE zebrała ponad 260 tysięcy podpisów z całej Europy. (https://you.wemove.eu/campaigns/nowe-prawa-podstawowe-w-europie)

Czytaj więcej

Adam Bodnar: rząd PiS wysyła sygnał, że ma coś do ukrycia