Adam Bodnar poprosił szefa MSZ o podanie, jakie działania resort podjął dotychczas na rzecz mężczyzny skazanego w 2019 r. przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej na wieloletnią karę pozbawienia wolności z powodu zarzutu szpiegostwa.

– Byłbym wdzięczny za zbadanie m.in., w jakich warunkach odbywa karę i co zrobić, by można było dochować standardów praw człowieka – zaznaczył Bodnar.

Czytaj także: Sąd Najwyższy uchylił zgodę na ekstradycję obywatela Ukrainy do Rosji

Jak wyjaśnia adwokat Wiktor Gamracki, sposób traktowania osób pozbawionych wolności jest określony przez międzynarodowe standardy wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. – W przypadku łamania praw osób osadzonych w zakładach karnych za granicą organy państwowe RP powinny współdziałać oraz podejmować wszystkie możliwe działania, których celem byłoby zapewnienie skazanemu odbycia kary w warunkach zakładu karnego w Polsce – wyjaśnia mecenas.

A adwokat Anna Pacholska zauważa, że sprawa Polaka, w której interweniuje RPO, dowodzi, że akceptowalność utartych zasad nie jest tak powszechna, jak można by oczekiwać w 2021 r., a od deklarowania wartości do ich urzeczywistniania nadal w niektórych, i to nieodległych częściach świata wiedzie daleka droga.

– Kanon standardów praw człowieka nadal ustępuje polityce, i to od polityków zależy, czy głos prawników żądających przestrzegania standardów nie będzie tylko głosem wołającego na puszczy – komentuje.