Chodzi o bon wartości 100 zł, którym będzie można dopłacić do zakupu dekodera telewizyjnego nowej generacji do odbioru telewizji naziemnej.  Będzie to konieczny wydatek z powodu stopniowego wprowadzania nowego standardu nadawania telewizji naziemnej: DVB-T2/HEVC . Odpowiedniego telewizora z dekoderem nie ma ok. 2,3 mln gospodarstw domowych w kraju. 23 grudnia rząd opublikował projekt ustawy ws. wsparcia finansowego dla takich gospodarstw, gdyż już w marcu przyszłego roku mogą one stracić możliwość odbioru programów telewizyjnych.

O bon będzie można wnioskować za pomocą formularza internetowego lub w placówce Poczty Polskiej.

Jak już pisaliśmy w "Rzeczpospolitej", niektórzy widzą drugie dno w całej akcji z bonami. Mec. Mariusz Busiło z kancelarii Bącal Busiło, pracującej m.in. dla podmiotów z branży TMT, uważa, że bony to kolejne rozwiązanie do zbierania informacji o obywatelach i przywrócenia ściągalności abonamentu RTV. Z tym problemem nie może sobie poradzić Poczta Polska, która odpowiada za ściąganie abonament, ale nie ma uprawnień, by kontrolować kto ma telewizor, a kto nie. Bon na dekoder, o ile będzie na niego popyt, może jej w tym pomóc.

Czytaj więcej

Bon na zakup dekodera telewizji naziemnej. Prawnicy widzą drugie dno

- Dane osobowe osób wnioskujących o świadczenie na zakup dekodera będą mogły być przetwarzane jedynie w celu realizacji programu dofinansowania. Takie zasady wynikają wprost z RODO. Ewentualne odstępstwo od nich wymagałoby zgody osoby, która dane przekazuje lub wystąpienia szczególnych sytuacji (np. związanych z bezpieczeństwem narodowym). Takie przesłanki nie są zatem spełnione w przypadku wykorzystania tych danych na cele związane z pobieraniem abonamentu - zapewnia w czwartkowym komunikacie dla mediów Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na dowód przytacza zapisy art. 22 projektowanej ustawy:

1. Na potrzeby obsługi dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego są przetwarzane następujące dane osobowe osoby uprawnionej:

imię i nazwisko; data urodzenia; numer PESEL; adres zamieszkania; numer telefonu komórkowego; adres poczty elektronicznej.

2. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

3. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi do tych danych lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

- dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych lub podmiot przetwarzający;

- pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Zdaniem autorów komunikatu, Polska będzie jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który wspiera obywateli w wymianie sprzętu związanej z nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.