Polskie władze chaotycznie i niekonsekwentnie podpisują akty prawne – wynika z dokumentu przygotowanego w biurze Ireny Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich.

Chociaż stosowanie międzynarodowych konwencji nakazują Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Organizacja Pracy i Rada Europy, do których Polska należy, są problemy z wprowadzeniem ich w życie i ostatecznym ratyfikowaniem.

Jesteśmy nielojalni

Na 98 konwencji, które Polska podpisała, aż 24 nie zostały jeszcze ratyfikowane. Z ratyfikacją niektórych zwlekamy nawet kilkanaście lat.

– Konwencji o zwalczaniu cyberprzestępczości Polska nie ratyfikowała 13 lat. Rzecznik kilkakrotnie sygnalizował konieczność podjęcia odpowiednich działań, ale miały to uniemożliwiać przeszkody proceduralne – mówi Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze RPO.

O jakie konkretnie przeszkody chodzi, nie wiadomo. Nikt tego nie sprecyzował.

W efekcie nieuregulowana pozostaje m.in. kwestia przestępstw łamania praw autorskich, oszustw komputerowych, porno-grafii dziecięcej.

– Decyzje o związaniu się przez Polskę konkretną umową sprawiają wrażenie przypadkowości – zaznacza Irena Lipowicz. I apeluje do premiera Donalda Tuska o opracowanie wieloletniego planu działania w podpisywaniu kolejnych umów międzynarodowych. Chodzi zwłaszcza o to, by rząd podejmował trud pełnego wprowadzania zapisów już podpisanych umów w życie i ich ostatecznej ratyfikacji. Wprowadzanie w życie ich postanowień nakazuje konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r.

Poważne ?konsekwencje

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Za jedną z najistotniejszych konwencji, której Polska nie ratyfikowała już od 15 lat, RPO uznaje tę o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny.

– Dotychczas nie jest określony status prawny np. zarodka i embrionu ludzkiego ani uregulowana kwestia tworzenia i przechowywania zarodków. Prawo nie przewiduje także standardów, jakich powinny przestrzegać placówki oferujące procedurę zapłodnienia pozaustrojowego – podkreśla Irena Lipowicz.

Jak wskazuje, jest jeszcze 48 ważnych aktów prawnych, które Polska powinna podpisać. Wśród nich m.in. konwencja Rady Europy dotycząca podrabiania produktów leczniczych. Powstała w 2011 r.

– To pierwsza konwencja, która tworzy mechanizmy przeciwdziałania fałszowaniu leków. Reguluje też środki prewencyjne, a także programy ochrony ofiar przestępstw i świadków – mówi Mirosław Wróblewski.

Co na te zarzuty Kancelaria Prezesa Rady Ministrów? Poinformowała jedynie, że stanowisko rzecznika praw obywatelskich zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji. Tam czeka na oficjalną odpowiedź premiera.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, edyta.holdynska@rp.pl

Opinia:

Ryszard  ?Piotrowski, konstytucjonalista ?z Uniwersytetu Warszawskiego

Art. 9 konstytucji zobowiązuje Polskę do przestrzegania prawa międzynarodowego. Postępowanie naszego rządu trudno pogodzić ?z zasadą rzetelności funkcjonowania państwa. Nie powinniśmy destabilizować pozycji kraju na arenie międzynarodowej poprzez tylko pozorne przestrzeganie porządku prawnego. Już samo podpisanie umowy międzynarodowej jest zobowiązaniem do działań na rzecz ?jej wykonywania. Wymaga to także podjęcia działań służących jej ratyfikacji. Państwo bierze na siebie obowiązek, a uchylanie się ?od niego uchybia zasadzie dobrej wiary i sprawia wrażenie wirtualności przepisów. Przestrzeganie umów, które zostały już podpisane, jest niezwykle ważne dla państwa demokratycznego.