Za nami VIII edycja rankingu wydziałów prawa. Wśród uczelni publicznych na pierwszym miejscu wciąż bez zaskoczenia i przesunięć. Miano najlepszego wydziału prawa od lat przypada Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak było i w tym roku.

Zobacz: Pełne wyniki rankingu i metodologia

– Jestem przekonany, że cała wspólnota uniwersytecka naszego wydziału bardzo ucieszy się z tego wyróżnienia – mówi prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w piątek odbierał nagrodę w imieniu swojej Alma Mater.

Prof. Jakimowicz podkreśla, że UJ kształci kompleksowo.

– Nauka na naszym uniwersytecie ukierunkowana jest zarówno na wiedzę praktyczną, jak i przygotowanie teoretyczno-systemowe absolwentów. Tak, by po opuszczeniu murów uczelni umieli odnaleźć się w gąszczu zmieniających się przepisów – wskazuje.

Młoda kadra

Drugie miejsce w zestawieniu – podobnie jak w roku ubiegłym – zajął WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (tracąc zaledwie mniej niż 1 punkt do UJ). Trzecie – Uniwersytet Śląski – zajmując tym samym pozycję, na której w zeszłym roku uplasował się Uniwersytet Wrocławski.

– Jaka jest recepta na awans? Po prostu się staramy. Odmłodziliśmy kadrę naukową. Kilka dni temu wszczęliśmy sześć nowych przewodów profesorskich. Prowadzimy szkołę prawa amerykańskiego oraz prawa chińskiego. Uczy się u nas coraz więcej obcokrajowców. Dynamicznie rozwijamy współpracę międzynarodową. To wszystko składa się na pozycję w rankingu – wskazuje prof. dr hab. Czesław Martysz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W rankingu uczelnie były oceniane w trzech kategoriach. Brano pod uwagę potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą.

Trudna decyzja

Jeśli chodzi o uczelnie niepubliczne, tutaj również doszło do przetasowania na podium. Wciąż jednak trzy pierwsze miejsca przypadły tym samym ośrodkom. I tak pierwsze miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (podobnie jak w roku 2018). – Wynik pokazuje, że działania, które podjęliśmy cztery lata temu – kiedy stary program studiów trafił do kosza, na rzecz powstania Szkoły Prawa – przynoszą wymierne skutki – wskazuje profesor Dariusz Jagiełło, prodziekan ds. nauki na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Naukowiec nie ukrywa przy tym, że na SWPS zaczęto przykładać większą wagę do rozwiązywaniu testów, co jest umiejętnością potrzebną wszystkim, którzy startują na aplikacje prawnicze.

Na drugim miejscu – oczko wyżej niż rok wcześniej – znalazła się Uczelnia Łazarskiego. Trzecie miejsce przypadło Akademii Leona Koźmińskiego (w 2018 roku znajdowała się na drugim miejscu w klasyfikacji).

„Rz" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych wręczyła również wyróżnienia dla studenckich klinik prawa. W tej mierze bezkonkurencyjna okazała się klinika działająca przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Na drugim miejscu ex aequo uplasował się Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski oraz Uczelnia Łazarskiego. Trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi Opolskiemu.